Proiecte în derulare - PROIECTE EUROPENE ARAD

Menu
Proiecte Europene Erasmus+ Arad
Proiecte Educaționale Arad
Du-te la conținut

Proiecte în derulare

POCU

POCU 106250 Educație de calitate pentru toți
Scop: Creşterea calităţii serviciilor educaţionale în şcolile arădene prin îmbunătăţirea competenţelor actorilor implicaţi în activităţi educaţionale şi prin valorificarea valenţelor formative ale procesului de mentorat asupra trinomului educaţional în vederea reducerii şi prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la educaţie.
Inspectoratul Școlar Județean Arad-Beneficiar
Parteneri
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
C&T Strategic Business Bucuresti
Parteneri asociați:
Școala Gimnazială Fiscut
Școala Gimnazială Vânători
Școala Gimnazială Ilarion Felea Arad
Școala imnazială Patrichie Popescu Bata
Școala Gimnazială Birchiș
Școala Gimnazială nr 2 Sântana
Liceul Tehnologic Ion Creangă Curtici
Școala Gimnazială `Mihai Veliciu Sepreuș
Școala Gimnazială Simonyi Imre Satu Nou
Școala Gimnazială Fîntînele
POCU 106247 Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv
Scop: Dezvoltarea, aplicarea si multiplicarea unui program complex de dezvoltare profesionala in scopul prevenirii riscului de parasire timpurie a scolii la nivel judetean.
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad"-Beneficiar
Parteneri:
Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu
Liceul Special Sfânta Maria Arad
Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Arad
Școala Gimnazială nr. 2 Pecica
Școala Gimnazială Adam Nicolae Arad"
POCU 106615 Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din scoli defavorizate
Scop: Asigurarea accesului la o educaţie de calitate a 388 de copii arondaţi unui număr de 4 şcoli defavorizate din Județul Arad. Reducerea abandonului şcolar este abordată în cadrul proiectului prin măsuri complementare axate pe: elemente de prevenire (imbunatatirea accesului la educatie si ingrijire acordate prescolarilor), interventie (imbunatatirea climatului scolar si crearea de medii de invatare care ofera sprijin individual elevilor in risc de abandon scolar; cooperarea eficienta scoala – parinti; crearea de retele cu factori externi scolii: psihologi, consilieri, angajatori; meditatii oferite de scoala; abordari de invatare personalizata) si formarea cadrelor didactice, personalului de sprijin/auxiliar pentru a oferi suport elevilor proveniti din categorii de risc cu scopul de a preveni abandonul scolar.
Asociația Telefonul Copilului București-beneficiar
Parteneri
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad
Parteneri asociați:
Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad
Școala Gimnazială Gheorghe Popovici Apateu
Școala Gimnazială Țipari
POCU 130613 Asistenti medicali pentru stomatologie si radiologie dentara
Scop: Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învătământul secundar si tertiar non – universitar ( ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5), respectiv a 181 de elevi de la Scoala Postliceala sanitara Arad, pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoală la viata activă si îmbunatatirea conditiilor de insertie pe piata muncii, consiliere si orientare profesionala, prin activitati suport pentru ocupare, si prin organizarea de stagii de practica la agenti economici din domeniul in care acestia se pregatesc, pe o perioada de 24 de luni.
Inspectoratul Școlar Județean Arad-Beneficiar
Partener
Școala Postliceală Sanitară Arad
POCU 130612 Stagii de practica pentru elevii liceelor tehnologice ARAD
Scop: Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învătământul secundar si tertiar non – universitar ( ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5), respectiv a 181 de elevi de la 4 licee tehnologice din municipiul Arad, pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoală la viata activă si îmbunatatirea conditiilor de insertie pe piata muncii, consiliere si orientare profesionala, prin activitati suport pentru ocupare, si prin organizarea de stagii de practica la agenti economici din domeniul in care acestia se pregatesc, pe o perioada de 24 de luni.
Inspectoratul Școlar Județean Arad-Beneficiar
Parteneri
Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan Arad
Liceul Tehnologic de Construcții Și Protecția Mediului Arad
POCU 136179 FUTURE - educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun
Scop: Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive
Inspectoratul Școlar Județean Alba-Beneficiar
Parteneri
Parteneri asociați:
Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad
Școala Gimnazială Sântana
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad
Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu
Liceul Special „Sfânta Maria” Arad
Scoala Gimnaziala „Stefan Bozian” Seitin
Scoala Gimnaziala Buteni
Liceul Tehnologic Ion Creanga Curtici
Înapoi la cuprins