136179 - PROIECTE EUROPENE ARAD

Menu
Proiecte Europene Erasmus+ Arad
Proiecte Educaționale Arad
Du-te la conținut

136179

POCU
FINAL PROIECT
COMUNICAT PRESA
Invitație masă rotunda
Invitație lansare
Comunicat lansare
POCU 136179 ” FUTURE - educație prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și O.S.6.6. - Imbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Obiective specifice:

OS 1- Organizarea unui program de îmbunătățire a competențelor pentru un număr de 516 persoane aparținând personalului didactic din învățământul preuniversitar și a personalului de sprijin și didactic auxiliar, derulat pe o perioadă de 24 de luni, în scopul dezvoltării abilităților și competențelor de lucru ale acestora în procesul de predare la clasele incluse în programul „A doua șansă“.
OS 2 – Derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua șansă” pe o perioadă de 35 de luni, program alcătuit din trei tipuri de activități distincte, ce are drept scop implicarea stakeholderilor la nivel de proiect, cu precădere a persoanelor participante în grupul țintă.
OS 3 - Derularea pe o perioadă de 34 de luni a unui program de consiliere și orientare profesională a unui număr de 600 de persoane implicate în programul de tip „A doua șansă”, precum și activități extracurriculare de îmbunătățire a competențelor pentru un număr de 100 de tineri și adulți
OS 4 – Derularea pe o perioadă de 34 de luni a unui program de tip"A doua șansă" (ADS) pentru un număr de 600 de tineri si adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, precum și acordarea de sprijin în scopul susținerii participării acestora în cadrul programului și descurajării apariției impedimentelor ce pot conduce la nefinalizarea procesului de învățare.

Activitățile proiectului se vor desfășura în unități de învățământ din Arad și județul Arad.
-Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad
- Școala Gimnazială Sântana
- Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad
- Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu
- Liceul Special „Sfânta Maria” Arad
- Scoala Gimnaziala „Stefan Bozian” Seitin
- Scoala Gimnaziala Buteni
- Liceul Tehnologic Ion Creanga Curtici
- Alte unitati scolare din jud. Arad

Durata de implementare proiect: 36 luni
Buget proiect: 9,513,138.62 lei

136179_Comunicat presa_19 iulie 2021
136179_Comunicat presa_mai 2021
136179_Comunicat presa_22 aprilie 2021
Înapoi la cuprins